provitalit homepage

Manufaktura Karlovarské bahenní lázně z Karlových Varů svou činností obnovuje tradiční bahenní procedury a produkty. 

Spojením bohatství nacházejícího se v nitru a na povrchu země vytváříme jedinečné přírodní přípravky,

které pečují o zdraví a vitalitu našich zákazníků. 

  

Naše bahenní přípravky jsou chráněny patentovým úřadem - osvědčení.

Zdravotní nezávadnost našich přípravků je prověřena Státním zdravotním ústavem. 

Snášenlivost přípravků na pokožku byla prověřena na reprezentativním vzorku lidí.